เรียนรู้มากขึ้น

แอพพลิเคชัน Uniquizz เชื่อมต่อความสำคัญในบริบทของความรู้และกระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่กับสมาร์ตโฟนของแต่ละบุคลากรของคุณ ตามตำแหน่ง หน้าที่ หรือแม้แต่ช่วงเวลาของวัน เรานำเนื้อหาการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับแบบผู้เรียนแต่ละคน

ความรู้แบบพกพา

Uniquizz สร้างสรรค์การนำความรู้ที่ซับซ้อนให้กลายเป็นความรู้ที่เข้าใจง่ายผ่านสมาร์ตโฟน ทำให้บุคลากรของคุณมีแรงบันดาลใจ มีแรงผลักดันให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ตลอดเวลา

มุ่งเน้นประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการฝึกอบรมที่เข้าใจง่าย รวดเร็ว และเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกโอกาส

ดึงดูดทุกคน

ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนรุ่นใหม่และความต้องการในการเรียนรู้ใหม่ๆ ด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ

ย่อความรู้

แบ่งความรู้ของผลิตภัณฑ์และบริการที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนย่อยๆ เพื่อให้เข้าใจได้ง่าย

หากต้องการทราบว่า Uniquizz เหมาะสมกับองค์กรของคุณอย่างไร

แอพพลิเคชัน Uniquizz สามารถให้คุณกำหนดรูปลักษณ์ของแอพพลิเคชันได้เอง สามารถนำความรู้และกลไกการใช้งานทั้งหมดของคุณมารวมกัน ซึ่งข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ให้คุณได้เห็นว่าบุคลากรของคุณมีความรู้ในด้านนั้นๆ หรือไม่

”We are using Uniquizz in our Master in Business Innovation program for blended learning. It is a highly effective, adaptive and entertaining way for students to learn anytime and anywhere, and allows to connect all our learning materials together.”

Vincent Ribiere

Managing Director and co-founder, IKI-SEA Bangkok University

”Uniquizz helps to strengthen the traditional teaching methods to become more digital, and will help learners to access knowledge across the world and promote lifelong learning.”

Puttachard Suphalucksana

Former Director, Office of Vocational Education Commission

”The Uniquizz application is a great solution to not only raise awareness about environmental issues, but also as a tool to engage the audience by making the connection between their actions and their impact on the environment.”

Madeleine Recknagel

Sustainability Consultant, The Sustainable Self

คำถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความหาเราเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน