จัดสรรองค์ความรู้ในองค์กรของคุณ

หากบริษัทของคุณต้องการความสามารถในการปรับแต่งและความปลอดภัย Uniquizz ให้ความสำคัญกับองค์ความรู้ของบริษัทของคุณเป็นสิ่งแรกเสมอ

ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฝึกอบรมของคุณ

คุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาวิธีการฝึกอบรมแบบเดิม เพื่อความมั่นใจว่าพนักงานและองค์กรจะมีข้อมูลที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม Uniquizz จะช่วยเตรียมความรู้ของบุคลากรของคุณ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกอบรม เพื่อให้คุณสามารถใช้เวลาอันมีค่าในเรื่องสำคัญ

เติมเต็มความรู้

Uniquizz แจ้งเตือนพนักงานของคุณในแบบเรียลไทม์ผ่านสมาร์ตโฟนด้วยข่าวสารและข้อมูลที่สำคัญ ในขณะเดียวกันเราสามารถบันทึกกลไกการใช้งานทั้งหมด ให้คุณได้เห็นว่าบุคลากรของคุณมีความรู้ในด้านนั้นๆหรือไม่ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาช่องว่างของความรู้ก่อนที่จะสายเกินไป

เป็นแรงจูงใจและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้

เราพบว่าการเรียนรู้แบบ Micro Learning หรือเนื้อหาการเรียนรู้แยกย่อย เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการดึงดูดผู้เรียนอย่างแท้จริง Uniquizz ใช้การเรียนรู้แบบ Micro Learning ควบคู่ไปกับการแข่งขันที่เป็นมิตร และเนื้อหาการเรียนรู้แบบโต้ตอบ ซึ่งทำให้บุคลากรของคุณมีแรงจูงใจในการเรียนรู้

คำถามเพิ่มเติม

ส่งข้อความหาเราเพื่อเริ่มต้นการใช้งาน